CHÂN CHỐNG ROMOOC 28 TẤN

Chân chống romooc 28 tấn  hay còn gọi là chân chống fuwa thương dùng trong công nghiệp dùng cho xe romooc có tác dụng trụ vữ cho xe rơ-mooc khi xe không hoạt động khi xe nâng lấy hàng từ thùng container.