CHÂN CHỐNG ROMOOC 28 TẤN

Chân chống romooc 28 tấn hay còn gọi là chân chống fuwa thường dùng trong công nghiệp chuyên sử dụng cho xe romooc Có tác dụng làm chân trụ vững cho xe rơ-mooc khi xe không hoạt động, khi xe nâng lấy hàng từ thùng container.