CỘT CHỐNG CONTAINER

Cột chống container hay chống lật romooc, chân chống lật romooc, chân chống romooc là sản phẩm dùng cho xe romooc giúp đỡ phụ thêm cho thùng romooc không bị nghiêng hoặc lật đổ trong quá trình xe nâng chạy lên lấy hàng.

Tell: 0933.616.347 Mr. Diệu