CỘT CHỐNG CONTAINER PL-3000

Cột chống container pl-3000 là sản phẩm dùng cho xe romooc giúp đỡ phụ thêm cho thùng romooc không bị nghiên hoặc lật đổ trong quá trình xe nâng chạy lên lấy hàng.

Tell: 0933.616.347 Mr. Diệu